Hakkımızda

Ülkemizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı firmalarımıza yön verebilmek, öncelikli amaç ve vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Bir firmanın sektörel manada yapacağı yatırım ile buna bağlı yürüyen teşviklerin en uygun şekilde değerlendirilmesi iş süreçlerinde öncelik kazandırmaktadır.

Ayrıca firmaların kurulum aşaması veya aktif olarak çalışan bir işletmenin mutlak surette iş süreçlerinin oluşturulması ve verimliliğinin ölçülmesi işletmelerin daha verimli çalışmasını sağlamaktadır.

Denetim biriminin kurulması ve düzenli denetim işlevinin yerine getirilmesi daha sonra oluşabilecek suiistimallerin önüne geçilebilecektir.

Firmalara yön verebilmekteki ölçülerimizi yukarıda bahsettiğimiz şekilde amaç ve vizyonumuzun, işletmelerimize kurumsal yapı ve maddi bir kazanım sağlamaktır.

Saygılarımızla…