tarihinde yayınlandı Yorum yapın

İnsan, Zaman ve Süreç Yönetimi

izs kavramına genel bakış

İnsan yönetim sanatı;

Teknolojinin günlük, aylık değişime uğradığı ve insanlık için mühim gelişim sağladığı günümüzde, insan yönetmenin başlı başına bir sanat olduğu ve asla değişmeyen tek şeyin insanı yönetmek olduğu aşikar görünmektedir. Yöneten ile yönetilen arasındaki bu bağı sağlam ve süreçlere uygun oluşturabilen yöneticiler her zaman başarılarını arttırarak yoluna devam ederler.

Belli başlı yönetim tarzları ve işletme iklim faktörlerine bağlı olarak 

 • Dayatıcı                                                           * Kuruluşun esnekliği
 • Güven verici                                                   * Kuruluşa karşı sorumluluk
 • Yakınlık sağlayıcı                                          * Çalışanlarca belirlenen standart
 • Demokratik                                                   * Ödüllerin uygunluğu
 • Sürükleyici                                                     * Çalışanların berraklığı
 • Yönlendirici                                                   * Ortak bir amaca bağlılık

ve hepsinden en önemlisi insana değer veren ve onlarla aynı çizgide hareket edebilen(ne sert ne de gereğinden fazlı merhametli olan), bilimsel ve akılla iyiliği güzelliği cem etmiş bir lider başarılı olacaktır.

İşletmelerde Zaman Yönetimi;

Üzerinde yaşadığımız dünyamız Saat’te 1670 km/hız kendi etrafında dönmekte ve bu hareket bağlı olarak bize 24 saatlik bir yaşam süresi sunmaktadır. Bu yaşam süresi bizler için; sosyal hayat, aile hayatı ve iş hayatı olarak bölümlenmiştir. İnsan haricindeki tüm canlı ve cansız varlıklar yaşam enerjisini bir plan ve program dahilinde yürütürken, akli meleke ve şuura sahip bizler neden hoyratça enerjimizi ve zamanımızı verimsiz bir şekilde kullanmayı tercih ederiz.

Günümüz toplumları kendi kültür ve ekonomik  gelişimlerine uygun olarak bilimsel manada test edilmiş zaman teknikleri kullanmaktadır. Bütün bu tekniklerin ortak bir noktası vardır, oda çalışanı en verimli ve kısa bir zaman içerisinde üretim döngüsünü nasıl sağlarımı hedeflemektedir.

Zaman Yönetimi Teknikleri;

 • Pomodoro Tekniği,
 • Kanban Tekniği,
 • Eisenhower Matrisi
 • ABC tekniği
 • Hızlı planlama metodu
 • 168 saat kuralı
 • GTD tekniği

İşte bütün bu teknik ve metotların öznesine göre işletmeler zamanı nasıl verimli kullandıra bilirimin hesabını yapmaktadır.

Soyut bir kavram olan zamanı, nasıl somut ve verimli bir hale dönüştürebileceksiniz sorusuna cevap bulmak zorundayız. Bu da bize hakiki zamanın vücudu levh-i mahv ve ispattır.

İşletmelerde Süreç Yönetimi;

İşletmeler kurulurken organizasyon yapı ve planlamasında ürün ağacı olarak nitelediğimiz iş akış süreçleri oluşturulurken YEV kavramına uygun tasarlanması gerekmektedir. Üretim veya hizmete başlamış olan bir işletmenin süreçlerinde veri akışına bağlı olarak yenileme ve iyileştirme yapılması gerekmektedir. Süreçlerinin BT kapsamında maksimum seviyede teknolojik geliştirme ve iyileştirmeye tabi tutulmalı, çalışanlarının teknolojik gelişmeye bağlı gelişimlerinin ve öğrenimlerinin sağlanması gerekmektedir.

 • İnsanı yönetebilmenin en iyi yolu, yönetilebilirliği kavramaktır.
 • Zamanı yönetebilmenin en iyi yolu, her anı kapsayacak planlama yapmaktır.
 • Süreçleri yönetebilmenin en iyi yolu, veri akışına bağlı raporlama analiz yapmaktır.                                                                                                                                                                                         Ferhat Gülhan
tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Yatırım, Teşvik ve Hibe Destekleri

 • GES Projeleriniz artık 4.Bölge teşvik kapsamına alınmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvik belge kapsamında verilen bölgesel destekler;

Bölgesel Destek Unsurları

EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar.
*İmalat sanayiine yönelik (US 97 Kodu 15 37 düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1 1 2017 ile 31 12 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde 100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı 100 olarak uygulanır.
**Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, desteğin sabit yatırım tutarına oranı, yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır. ***Kadın ve/veya genç istihdamının desteklenmesi amacıyla, kadın ve/veya genç istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılmıştır.

Ges(Güneş enerji sistemi) Projesi artık 4. bölge desteği kapsamına alınmıştır. İmalat firmalarımızın çatı üstüne yaptıracağı ges sistemi ile önemli bir destek kazanmış olacaktır.

Ticaret Bakanlığı Bünyesinde Verilen Hibe ve Destekler;

Ticaret Bakanlığının hibe desteklerine aşağıdaki bağlantı adresinden kolay bir şekilde ulaşılabilirsiniz.

https://kolaydestek.gov.tr/

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Ön muhasebe sisteminin kurulması ve sürdürebilirliği

İşletmeler, ticari faaliyetlerini kayıt altına almak ve arşivlemekle yükümlüdürler. Bu bağlamda ön muhasebe işlemleri düzgün ve sürdürülebilir olmalıdır.

İşletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği kadar denetleniyor olması gerekmektedir. Bunun için işletmenin kendi içinde iç denetim biriminin kurulması veya denetim hizmetini dış sağlayıcılardan temin etmesi gerekmektedir.

Eğitim faaliyetlerimiz;

 • İşletmenin faaliyetine uygun ön muhasebe programının belirlenmesi
 • Program kurulum işlemlerinin yapılması
 • Muhasebe programını kullanacak personel için hızlandırılmış eğitim seansları
 • Ticari faaliyetlere ilişkin veri akışının sağlanmasına bağlı raporlama ve analiz
 • Ticari faaliyetlerini denetim kapsamında yönetime değerlendirme raporu sunmak,
tarihinde yayınlandı Yorum yapın

İş Süreçlerin Analizi ve Personel Verimliliğinin Ölçülmesi

İşletmeler İçin Zaman Yönetimi

İş Süreçleri;

İşletmeler kuruluş amaçları doğrultusunda hedeflerine uluşmak için uygulama faaliyetlerinin bütünü iş süreci olarak adlandırılmaktadır.

işte bu faaliyetlerin belli bir dönemlerde analiz edilmesi ve verimliğinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu analiz ölçüme bağlı aynı zamanda çalışanlarında verimliği ölçülmüş olur.

Öncelikli olarak Ürün ağacının oluşturulması ve iş akış şemasının çıkartılması gerekmektedir.

Brachistochrone deneyi ile ortaya konan husus mesaferin kısa olması daha hızlı kat edileceği anlamını çıkarmıyor. bundan dolayı iş süreçlerinin verimliliğini ölçerken bu deneyin ortaya koyduğu sonucu da dikkate almak gerekiyor.

Bu deneyi izlemenizi ve değerlendirmeye tabi tutmanızı istirham ederiz.

Yönetici ve yönetim sorunları